Kiipeilyareena - Salmisaaressa, Kalasatamassa
ja Tammistossa!

Kiipeilyareena - Salmisaaressa, Kalasatamassa
ja Tammistossa!

Kiipeilyareena - Salmisaaressa, Kalasatamassa
ja Tammistossa!

Köysikiipeily Konalan Ristikossa sekä Salmisaaressa

Korkeiden seinien kiipeily köysivarmistuksella on aina parityötä, toisen varmistaessa kiipeilijän nousua ylöspäin koko kiipeilysuorituksen ajan. Niin kutsuttu ”köysikiipeily” voi olla aloittelijalle hämmentävä termi, mutta kallio- ja seinäkiipeilyssä sillä tarkoitetaan käytännössä korkeiden seinien kiipeilyä.

Voit aloittelijana kiivetä korkeita kiipeilyseiniä myös ilman kurssin käymistä  itsevarmistavilla laitteilla. Köysitaitojen opettelu mahdollistaa kuitenkin täysipainoisen harrastamisen kiipeilyreittien valikoiman moninkertaistuessa.
Köysikiipeily voidaan jakaa ylä– sekä alaköysikiipeilyyn, ja harrastaminen aloitetaan lähes poikkeuksetta yläköydellä. Parhaiten pääset alkuun osallistumalla yläköysikurssille, jolla käydään läpi kiipeilijän varmistaminen sekä muut turvallisen kiipeilyn perusteet.

14 vuotta täyttäneet voivat osallistua kurssille ja varmistaa toista kiipeilijää. Myös nuoremmat lapset voivat kiivetä yläköydellä, jos aikuisella varmistajalla on varmistuskortti.

Yläköysi

 • Aloittelevalle harrastajalle sopiva muoto kiivetä korkeita kiipeilyseiniä
 • Köysi kulkee kiipeilijän valjaisiin yläkautta (yläankkuri)
 • Mahdollinen tippuminen tapahtuu käytännössä kireään köyteen, varmistajan vastaanottaessa pudotuksen varmistuslaitteellaan
 • Kiipeilyseinältä löytyvät kiinteät yläköydet, joten omaa köyttä ei tarvitse hankkia tai vuokrata
 • Myös ensikertalaiset, ilman kokemusta voivat kiivetä varmistuskortillisen henkilön varmistaessa
 • Yläköysitaidot ja kiipeilijän varmistamisen opit yhden illan alkeiskurssilla

KIIPEILIJÄN VARMISTAMINEN VAATII KANSALLISEN YLÄKÖYSIKORTIN

Alaköysi eli ”liidaus”

 • Kokeneemmille harrastajille sopiva muoto kiivetä korkeita kiipeilyseiniä
 • Mahdollistaa kiipeilyn myös kaikkein jyrkimmillä kiipeilyseinillä, joilla ei ole valmiiksi asennettuja yläköysiä
 • Luonnollinen tapa kiivetä myös ulkokallioilla, joilla yläköyden asentaminen kallion päälle on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta
 • Köysi kulkee kiipeilijän valjaisiin alasuunnasta ja se kiinnitetään matkalla useisiin välivarmistuksiin (jatkot)
 • Kiipeilijän pudotessa vapaapudotusta voi olla parista muutamaan metriin ennen köyden kiristymistä (varmistaja pysäyttää pudotuksen varmistuslaitteellaan)
 • Liidaustaidot opit käymällä yhden illan leadkurssin, jos sinulla on jo yläköysitaidot sekä minimissään 6a:n kiipeilytaso hallussa

VAATII KANSALLISEN LEADKORTIN