Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kuvataan, miten käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.

Pääsääntöisesti käsittelemme asiakkaidemme yksilöinti-, yhteys- ja laskutustietoja sekä tietoja
palveluiden käytöstä palveluiden toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Säilytämme asiakastietoja
pääsääntöisesti viiden vuoden ajan.

Rekisterinpitäjä

Kiipeilyvisio Oy
y-tunnus: 2270071-0
Energiakatu 3
00180 HELSINKI
p. 0400 415 467

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com

1. Henkilötietojen käsittely

Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille asioidessa
kanssamme, tai jotka ovat syntyneet palveluita käytettäessä tai verkkosivulla asioidessa.
Henkilötietoja ei koskaan ole pakko antaa, mutta se voi rajata mahdollisuuttamme tarjota
palveluitamme.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Yksilöintitiedot, kuten nimi, syntymäaika ja asiakasnumero
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Tiedot palveluiden käytöstä
 • Laskutustiedot

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme
harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

2.1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai
edustamallesi yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme
ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yhteisön ja meidän välillä. Tässä tapauksessa
henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yhteisön ja meidän väliseen sopimukseen.

2.2. Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, turvallisuudesta huolehtiminen sekä markkinointi
Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun
tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden
kehittämiseksi.

Käytämme kameravalvontaa toimipisteissämme omaisuuden ja tiloissamme asioivien henkilöiden suojaamiseksi.

Segmentoimme asiakkaitamme markkinointitoimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi palveluiden käyttöön tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen.

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko suostumukseesi tai meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

2.3. Lakien noudattaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien
kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

3. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän
  tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen.
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän
  puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti
 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi
 • mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

4. Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääsääntöisesti asiakastietoja säilytetään viisi
vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös tämän jälkeen soveltuvan lain
sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi
oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka
ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden
säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjien yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin tai asioimalla asiakaspalvelumme kanssa.

7. Selosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.